IQResulta Rijopleidingen en Rijangst begeleiding

Rijangst? Overwin het!

Stap voor stap
met pieken en dalen.

De vrijheid is het einddoel!

Veelvoorkomende oorzaken van rijangst.


Er zijn verschillende veelvoorkomende oorzaken van rijangst die kunnen bijdragen aan de angst van een persoon om achter het stuur te kruipen. Een veel voorkomende oorzaak is een voorgeschiedenis van ongevallen of bijna-ongevallen, die rijangst kunnen veroorzaken vanwege de traumatische ervaringen die ermee gepaard gaan. Een andere oorzaak is de angst om de controle over het stuur te verliezen, vooral in situaties zoals druk verkeer of ongunstige weersomstandigheden. Bovendien kan angst om alleen te rijden of zich in onbekende gebieden te bevinden ook bijdragen aan rijangst.

Onze dienstverlening.

Rijangst begrijpen.


Rijangst is een psychische aandoening die zich manifesteert als angst of ongerustheid tijdens het rijden of passagier zijn in een voertuig. Deze angst kan variëren van licht onbehagen tot intense paniekaanvallen. Het is belangrijk om te begrijpen dat rijangst een reële en legitieme aandoening is die veel mensen treft. Het kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, zoals traumatische ervaringen op de weg, angst voor ongevallen of het verliezen van de controle, of zelfs angst om alleen te rijden.

De impact van rijangst op het dagelijks leven.


Rijangst kan een aanzienlijke impact hebben op het dagelijks leven van een persoon. Het kan leiden tot vermijdingsgedrag, zoals weigeren te rijden of langere routes nemen om bepaalde situaties te vermijden. Dit kan de onafhankelijkheid en de vrijheid van een mens, om zijn dagelijkse activiteiten uit te voeren, beperken. Rijangst kan ook verhoogde stressniveaus veroorzaken, wat nadelige gevolgen kan hebben voor het fysieke en mentale welzijn van een mens. Bovendien kan het leiden tot sociaal isolement en gevoelens van schaamte of minderwaardig voelen.

Rijangst overwinnen door middel van exposure-therapie.


Exposure-therapie is een veelgebruikte techniek om rijangst te overwinnen. Het idee achter exposure-therapie is om zich geleidelijk op een gecontroleerde en veilige manier bloot te stellen aan de gevreesde situaties of prikkels. Dit helpt om je ongevoelig, of minder gevoelig, te maken voor de angstopwekkende triggers en prikkels. Het stelt je in staat nieuwe, positieve associaties met autorijden te ontwikkelen. Exposure-therapie kan worden gedaan met de hulp van een therapeut in combinatie met zelfgeleide oefeningen.

Als gecertificeerd Rijangstcoach kan ik daarbij helpen.

rijangst overwinnen met rijangstcoach

Vrijheid herwinnen!


Hoe fijn zou het zijn als ik niet meer afhankelijk ben van anderen?

Een intakegsprek is niet gratis, maar helemaal vrijblijvend.

Als u na het eerste gesprek geen basis voelt om een 2e afspraak te maken dan nemen we afscheid van elkaar en wensen we elkaar het beste toe.

Intakegesprek.


Een intakegesprek is een belangrijke stapvoor mensen met rijangst.

Tijdens het begingesprek krijgt u de mogelijkheid om mij beter te leren kennen en ik wil u ook graag beter leren kennen. Ik wil graag achtergrondinformatie verzamelen om mij te helpen uw specifieke behoeften en angsten beter te begrijpen.

Ik geloof sterk in het hebben van een klik met elkaar, zodat we een veilige en ondersteunende omgeving kunnen creëren waarin we samen aan uw rijangst kunnen werken.

Neem contact met ons op en plan vandaag nog uw intakegesprek met mij!

Heb je vragen? Neem vrijblijvend contact op!

Voel je vrij om vragen te stellen. Om hulp vragen kost moeite, moed en kracht.